Apostil Ne Demek?

1961 yılında hazırlanan Lahey Sözleşmesi'nin “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması” maddesi gereğince hükümetimiz tarafından 08.05.1962 yılında imzalanması ile birlikte Apostil (Apostille) hayatımıza girmiştir.  Anlaşmaya taraf olan ülkelerden birinde düzenlenen resmi belgenin sözleşmeye taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olması için belge üzerine konulan kaşeye apostil denilmektedir. Bu kaşe sayesinde sözleşmeyi imzalamış ülkelere sunulacak evraklar konsolosluk onayı yerine apostil onayı vermeye yetkilendirilen kişi yada kurumlar tarafından onaylanmaktadır. Bu işlemler yapılırken dikkat edilmesi gereken husus belgemizi teslim edeceğimiz ülkenin Lahey sözleşmesine üye olup olmadığının bilinmesidir.

Ülkemizde 1962 yılından itibaren Apostilli evraklar ile işlem yapılabilmekte ve diplomatik merciler ya da konsolosluk tarafından onaya gerek olmamaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse Apostille tasdiki bulunan belge Lahey sözleşmesine üye tüm ülkelerde geçerli bir belge olarak kabul edilir.Ülkemizde Apostil şerhi vermeye yetkili makamlar kaymakamlıklar ve valilikler olarak belirlenmiştir.Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’nin resmi gazetede yayınlanan onayına buradan ulaşabilirsiniz.

DİKKAT!!!

Şu husus unutulmamalıdır. Evrakımıza apostille şerhi koydurmamız başka ülkede geçerli olacağı anlamına gelmemektedir. Örneğin diplomamızı apostil kaşesi ile onaylatmamız yurtdışında da üniversite mezunu olarak kabul edileceğimiz anlamına gelmemektedir. Her ülkenin diplamalar konusunda denklik koşulları farklıdır. Yani belgemize apostil şerhi yaptırmak diğer ülkelerde resmi evrak niteliği kazandırır. Ancak diplomamız ile kazandığımız ünvanımız geçerli olacaktır anlamına gelmez. Kısacası ülkemizde kazandığınız ünvanların yurtdışında kabul görmesi için ilgili ülkenin denklik şarlarını ve işlemlerini incelemeniz gerekmektedir. Ülkemizde uygulanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine buradan ulaşarak detaylı inceleme yapabilirsiniz.

Bu diplomanızı ilk önce çeviri, sonra noter onayı yaptırdıktan sonra diploma apostille onayı da yaptırsanız, gittiğiniz ülkede de elektrik teknikeri olacağınız anlamına gelmez. Ancak o ülkenin mezun olduğunuz üniversitenin denkliğini kabul etmiş olması ve gerekli denklik işlemlerini yaptırtmış olmanız gerekir. Mezun olduğunuz üniversitenin diploması, diplomayı götürdüğünüz ülkenin yetkili makamlarınca denkliği kabul edilmiyorsa diplomanız ile Türkiye’de elde ettiğiniz unvanı orada elde edemezsiniz. Kısaca postil onayı sadece belgenin resmi bir belge olduğunu ispat etmenize yaramaktadır.

 

Apostil Şerhi Verilen Belgeler

Sözleşmenin amaçları bakımından, aşağıdaki belgeler resmî belge sayılmaktadır.

 

a) Savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, Devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeleri

 

b) İdarî belgeler

 

c) Noter senetleri

 

d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce onaylanması gibi resmî beyanlar.

 

Hangi evraklar onay kapsamı dışında tutulmuştur:

a) Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgelerle

b) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan doğruya ilgili oîan idarî belgeler.

 

Apostil Şerhi Veren Makamlar?

Apostille onayı veren makamlarAnlaşma gereği apostil ülkeleri apostille onayı yapmak için yetkilendireceği kişi ve kurumları belirlemesi ve bunu bildirmesi gerekmektedir. Ülkemizde  apostil şerhi verme yetkilisi;

Adli Belgelerde Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

Diğer ülkelerde apostille şerhi vermeye yetkili makamları http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 adresinden görebilirsiniz.

Apostil şerhi gereken evraklarınızı apostilli tasdik şerhi yapılmadan önce evrakı sunacağınız ülkenin diline mutlaka bir yeminli tercüman tarafından tercüme ettirmelisiniz.

 

e-APOSTİL NEDİR ?

E-Apostil Nedir?Apostil işlemlerine harcanan zaman, işgücü ve maddi harcamaları en aza indirmek için PTT A.Ş. tarafından e-Apostil hizmeti https://www.eapostil.gov.tr/ adresi üzerinden sunulmaya başlanmıştır. Bu sayede e-Devlet uygulaması gibi hızlanan birçok resmi evrak işlemi gibi apostille işlemleride hızlanmıştır. Site üzerinden apostille şerhi konulması istenen belge ile başvurusu yapılmakta, online olarak apostil şerhi dilekçesi verilmeden yetkili kılınn kuruma iletilmektedir. Yetkili devlet kurumu, elektronik ortamda güvenli veri iletim yollarınu kullanarak başvuruda bulunan kişiye https://www.eapostil.gov.tr/  sitesi üzerinden teslim edilmesini sağlamaktadır. Elektronik belge şeklinde teslim alınan evraklar Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile imzalanmaktadır. Elektronik imzalı belgenin doğruluğu  https://www.eapostil.gov.tr/basvuruIslemleri/belgeDogrulama üzerinden kontrol edilebilmektedir.

 

e-APOSTİL HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİDİR ?

e-Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Anlaşmasına üye ve taraf tüm devletlerde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

 

e-APOSTİL İLE HANGİ BELGELERİ ALABİLİRİM ?

e-Apostil Sistemi ile elektronik ortamda sadece Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Kararları alınabilmektedir. Diğer belgeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.


Paylaş

Makale.biz.tr whatsapp numarası