İnsan Kaynakları Departmanı ve İnsan Kaynakları Stajyeri

 

Organizasyon içinde bir departman olarak; İnsan kaynakları nedir?

Teknolojinin her geçen gün artan bir hızla ilerlemesi insanlarda gelecekte iş bulamayacağı korkusu oluşturmaktadır. Bu korkuya gerek var mıdır? Teknolojinin gelişmesi ile bazı meslekler hızla yok olurken, aynı hızda yeni yeteneklere sahip insanlara ihtiyaç duyan yeni meslekler doğuyor.

Mesela ülkemizde 20 yıl önce birçok işletmenin internet sayfasının ne demek olduğundan haberi yok iken, şimdi en küçük bir su tesisatı tamircisi bile ilk önce kendisine internet sayfası yaptırmakta ve daha sonra aramalarda ön sıralarda çıkmak için SEO hizmeti satın almaktadır. Artık işletmelerin birçoğu sanal ortamlarda reklamını yapabilecek yeteneklere sahip kişiler çalıştırıyor. 

İşletmeler hitap ettiği pazarda hedeflerine ulaşmak için veya pazardaki yerini koruyabilmek için doğru yeteneklere sahip kişileri bünyesine katmak, bünyesindeki personeller ile verimli çalışmak için elinden geleni yapmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte artan rekabet işletmeleri en doğru kişilerle çalışmaya zorlamaktadır. İşte bu noktada insan kaynakları departmanı devreye girmektedir. Bir işletmedeki veya daha geniş ifade ile bir organizasyondaki emek faktörüyle başka bir ifade insan faktörü ile ilgili tüm konularla ilgilenen departmana insan kaynakları departmanı denir.  

İnsan kaynakları departmanının görevleri nelerdir?

İnsan kaynakları departmanının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

• Bir organizasyonda işe alınacak kişileri seçme 

• Organizasyonda çalışan kişilerin terfilerinin yönetimi

• Organizasyondaki tüm insan faktörünün eğitilmesi ve geliştirilmesi

• Organizasyona yeni dahil olan kişilerin adaptasyonun sağlanması 

• Çalışanların performans yönetimi ve takibi

• Çalışanlar için gerekli işyeri güvenlik ve sağlık şartlarının sağlanması

• Çalışan motivasyonunun korunması ve geliştirilmesi vd. 

 

İnsan kaynaklarında kimler çalışır?

İnsan kaynakları departmanında yönetim kademesi organizasyondan organizasyona farklılıklar gösterebilir. Genelde insan kaynakları yöneticisi, Öğretim ve geliştirme uzmanı, İletişim yöneticisi, Operasyon yöneticisi ve bu yöneticiler için insan kaynakları stajyerleri bulunur. Her bir insan kaynakları yöneticisinin görev alanı ait olduğu organizasyonun üst yöneticileri tarafından ayrıntısı ile belirlenir. Peki insan kaynakları stajyerleri kimdir? İnsan kaynakları stajyeri ne iş yapar? 

 

İnsan kaynakları stajyeri kimdir?

İnsan kaynakları yöneticilerinin isteklerine göre işe alım süreçlerinde cv tarama, aday mülakatlarında bulunma, mülakat süreçlerini takip etme, adaylarla iletişim kurma, mevcut personellerin eğitim süreçlerini takip etme, personellerin sigorta giriş çıkış vb. işlemlerinin yapılıp yapılmadığının takibi gibi görevleri yapan kişidir. İnsan kaynakları stajyeri insan kaynakları departmanında birçok fonksiyonda ve işte görevler yapmaktadır. 

 

İnsan kaynakları stajyeri ne iş yapar? İnsan kaynakları stajyerinin görevi nedir?

İnsan kaynakları stajyerlerinin yapacağı görevler organizasyonda bulunan insan kaynakları departmanının işlevlerine, etkinliğine yaptığı görevlere göre değişmektedir. Genel olarak bir insan kaynakları stajyeri neler yapmaktadır? Sorusuna cevap verecek olursak:

- Organizasyona katılmak için başvuran adayların CV’lerini incelemek,

- Adayların mülakat süreçlerinde yöneticilere yardımcı olmak,

- Mülakat adayları ile mülakat öncesi ve sonrasında gerekli iletişimi kurmak,

- Çalışanların aldığı eğitimlerin süreçlerini yönetmek ve eğitim raporlarını hazırlamak,

- Yeni işe alınan kişilerin organizasyon kültürüne adaptasyonu konusunda yapılacakları takip etmek,

- Organizasyonda bulunan personelin eğitim taleplerini değerlendirmek,

- Personelin sigorta giriş çıkışlarının takibini yapmak,

- Çalışanların terfilerini takip edip insan kaynakları yöneticilerine bildirmek,

- Çalışanların performanslarının takibi ile ilgili puantaj vs. takip çizelgelerini doldurmak,

- Çalışan motivasyonu için planlanan etkinliklerin yürütülmesini takip etmek,

- İnsan kaynakları stajyeri henüz öğrenci olarak eğitim öğretimine devam ediyorsa insan kaynakları staj defteri de doldurması gerekmektedir. İnsan kaynakları stajyeri görevleri arasında staj defterini doldurmak ve staj raporu hazırlamak da sayılabilir. 

 

İnsan kaynakları stajyeri arayan firmalar hangi özellikleri aramaktadır?

İnsan kaynakları stajyeri arayan birçok işletmenin ilanı incelendiğinde iyi bir insan kaynakları stajyeri özellikleri olarak aşağıda verilenlere dikkat ettikleri görülecektir:

- İnsan kaynakları ile ilgili bir lisans, ön lisans veya lisans eğitimine devam etmek veya bitirmiş olmak,

- İyi bir şekilde bilgisayar kullanıyor olmak ve özellikle MS Ofiice programlarını iyi kullanmak, 

- İletişim yeteneği ve kendini ifade etme yeteneği güçlü olmak,

- İnsan kaynakları konusunda kariyer hedeflemek, 

- Verilen işlerle ilgili sorumluluk alabilmek,

- İnsan kaynakları departmanında çalışan diğer kişilerle uyumlu bir şekilde çalışmak, insan kaynakları stajyeri olarak departmana katkı sağlamak,

- İngilizce bilmek veya öğrenmeye yetenekli olmak da İşletmelerin insan kaynakları stajyerinden beklediği arasında sayılabilir. 


Paylaş

Makale.biz.tr whatsapp numarası