Sürücü Adaylarının Psiko-Teknik Testlerinde Yapması Gerekenler

1.Psiko-Teknik Testi  Nedir?

Psiko-teknik testi,  sürücünün, güvenli bir sürüş sağlaması için ihtiyaç duyduğu bedensel kabiliyetlerinin yeterliği  ile zihinsel durumunun sürücülüğe uygunluğunu ölçen bir testtir. Bu testle, sürücünün karayollarında hem kendisinin hem de diğer sürücüler ile yayaların can ve mal güvenliğinin azami ölçüde sağlayacak niteliklere sahip olup olmadığı ölçülür. Öyle ki  karayollarında seyahat eden bir sürücünün emniyetli bir sürüş için bedeni  kabiliyetlerinin yanı sıra ruhsal durumunun da sürücülüğe elverişli olması beklenir. Sürücüler karşılaştıkları pek çok farklı durumlara karşı sürüş emniyetini ihlal etmeden uygun reaksiyon gösterdikleri takdirde bu testten başarılı olabilirler.

2.Kimlere Uygulanır?

            A. Ağır vasıta, uzun yol, yolcu taşımacılığı gibi yüksek sürücü performansı gerektiren sürücü seçimlerinde,

            B. Mesleği sürücü olanların, çalıştıkları süre boyunca sürücü kabiliyetlerini taşıyıp taşımadıklarının ortaya konmasında,

            C. Herhangi bir nedenle sürücü ehliyetine el konulanların, sürüş ihlallerinin bedensel veya zihinsel bir kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesinde uygulanan bir testtir.  

3.Psiko-Teknik Testinde Hangi Özellikler Ölçülür?

Kliniğimiz bünyesinde, psiko-teknik belgesi edinme zorunluluğu bulunan sürücü adaylarının mevzuatta belirlenen yeteneklere ulaşması amacıyla  uygulanan psiko-teknik testlerine sürücülerin kullandıkları araçların cinsine de bağlı olarak;

A.Zihinsel Yetenek ve Beceriler

1) Dikkat: Sürücünün, sürüş süresi boyunca çevreden gelen tüm uyaranları fark etme kabiliyetidir. Sürücü bu uyaranlardan kritik olanları ayırt edebilmelidir. Sürüşün emniyetli olması seçici bir algılama neticesinde dikkatin tüm uyaranlara eşit dağıtılmasından ziyade kritik olan üzerine yoğunlaştırılması ile sağlanır.

2) Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği: Sürücünün, sürüş sırasında tüm çevresel uyaranlardan elde ettiği ip uçları mantıksal bir sonuca ulaşması kabiliyetidir. Aynı zamanda sürücüden olgular arasında bağlantı kurması da beklenir.

3) Hız ve Mesafe Algılama: Sürücünün, sürüş sırasında görüş alanına giren tüm diğer nesnelerin hızını, mesafesini algılaması beklenir. Yine sürücü, bu hız ve mesafedeki değişimi ortaya koyabilmelidir. Sürücü benzer hız ve mesafelere yönelik farklı anlardaki denemeler sırasında tutarlı yanıtlar verebilmelidir.

4) Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme: Sürücünün, her iki gözü ile 140 derecelik görüş alanında, uyaranları en uzak hangi noktada fark edebildiğinin belirlenmesidir. Sürücüler, görüş alanına sağ ve sol taraftan giren(yaklaşan) uyanları algılayabilmelidir.

5) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik: Sürücünün, trafik işaretlerinden oluşan uyaranları sürekli olarak takip edebilme becerisidir. Sürücünün, uyaran olarak ortaya konan trafik işareti ile rakamsal değeri bağdaştırması beklenir.

B. Psikomotor Yetenek ve Beceriler

1) Tepki Hızı: Sürücünün, sürüş süresi boyunca, uyaranları fark etmesi ile bu uyaranlara sürüş emniyetini aksatmadan reaksiyon gösterme hızıdır. Bu aşamada sürücünün tepki hızı kadar tepkinin doğruluğu da önem kazanır. Sürücü görsel ve işitsel olarak kendisine sunulan uyaranlara el ve ayak hareketleri ile reaksiyon verebilmelidir. Uyaranlar yavaştan hızlıya doğru sunulur.

2) Koordinasyon Düzeyi: Sürücünün, görüş alanındaki uyaranlara el ve ayakları ile tepki verirken farklı uzuvlarını koordineli kullanma beceridir. Sürücü, el ve ayaklarının eş güdümü ile düğme ve kumandaları kullanabilmelidir. Araç içerisindeki direksiyon, kumanda kolları ve düğmeler her iki elin eş güdümü ile kontrol edilebilmelidir. Güvenli sürüş için sürücü konumunu koruyabilmelidir. Test süresince farklı(önemli-önemsiz) uyaranlara karşı el ve koordinasyonu ile doğru tepkiler verilebilmelidir. Dikkat dağıtıcı uyaranlara karşı el ve ayakların belli bir düzeyde tutulması beklenir. 


Paylaş

Makale.biz.tr whatsapp numarası